Faste aktiviteter

Ved menupunkterne kan du se de faste ugentlige aktiviteter i IBK.